Проектни дейности

Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“


Проект: „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“


Проект „Аз променям света“- финансиран от ЦОИДУЕМ


Участие на ДГ „Дъга“ в други проектни дейности:

  • НП „Квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти” Дейност 1 и 2
  • Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст – Модул „Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І – ІV клас”
  • Схема „Училищен плод“ за предоставяне на плодове и  зеленчуци  в учебните заведения.
  • Схема „Училищно мляко“ за предоставяне на млечни продукти в учебните заведения.
  • Проект за предоставяне на средства по реда на ПМС №46 /19.03.2020г. За периода 01.01.2021г-31.12.2021г. МОТО НА ПРОЕКТА:„Спорт, игри и разходки –здраве,сила и красота“