Проект: „Аз променям света“ финансиран от – „ЦОИДУЕМ“

ДЕТСКА ГРАДИНА „ДЪГА“ ГР. КОТЕЛ ОБЩИНА КОТЕЛ

УЛ. Г. КРЪСТЕВИЧ 22 e-mail: : [email protected] тел:0894443517

ДГ „Дъга“- гр. Котел, общ. Котел спечели проект на стойност 25843. 00 лв.

На 12. 09.2023г. в Парк Хотел Москва в гр. София се състоя церемония по връчване на Договорите по Конкурсна процедура за 2023г. към Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/‘. Договорът беше връчен на директора на ДГ „Дъга“ Ваня Ненчева от зам. – министъра на образованието и директора на ЦОИДУЕМ д-р Лало Каменов.

Целта на проекта „Аз променям света“ е за развитие на интеркултурна компетентност на всички субекти в системата на предучилищното образование за позитивно образователно и интеркултурно взаимодействие. Основна цел на проекта е : внедряване на рефлексивния подход за интеркултурен диалог на равнище „ дете-дете“; „учител-дете“; „учител-родител“; „родител-родител“ в условията на етнокултурна образователна среда на трите етнически общности – българи, роми, турци. Участват двете бази на ДГ „Дъга“, с целева група от 115 деца, 10 педгогически специалисти и 230 родители.

В дейностите по проекта са влючени три различни интеркултурни ателиета: „Музика в етноритми“, „Багри от миналото и сега“, „На мегдана“. В рамките на ателиетата ще се проучват и пресъздават традиционни за региона празници, обичаи, музикални творби, ще се представят продукти, картинни изложби пред родителската и местната общност.
Проектът цели внедряване и разработване на ново образователно направление по интеркултурно образование в програмната система на детската градина – педагогическа иновация.