Контакти

Директор :

Директор на ДГ „ Радост „ в с. Филаретово е Ширин Балканлъ

Контакти :

Центална сграда ОУ „ Д-р Петър Берон „

Ул. „Георги Димитров „ 28

Тел. 0894443530

Имейл: [email protected]

Филиал с. Тича:

Сградата на училището