Подготвителна „А“ група „ДЕЛФИНЧЕ“

В Подготвителна „А“ група „Делфинче“ е изградена атмосфера на морско дъно, където делфинчетата се чувстват в собствени води. Усилията на педагогическия екип са насочени към целенасочено педагогическо взаимодействие с децата и родителите, чрез което те да растат в зачитане на индивидуалността и свободата, да изпробват и надграждат своите познавателни възможности, развиват уменията си за позитивно общуване, учат се да оценяват обичта, взаимопомощта и приятелството. Осигуряват се условия, в които бъдещите първокласници да се чувстват спокойни и уверени, да проявяват уважение, съпричастност, любознателност и компетентност. Налице е съдържателен дневен режим, гарантиращ успешен образователен процес и равен старт за училище.

Учители :

Хатидже Харизанова – СУ

Фатме Караджова – СУ

Леля на групата :

 Есма Коджаахмедова – чистач/хигиенист