Подготвителна група „ФЕЯ“

ПГ „Фея“ е единствена където феите са на власт. Всичко тук се постига с вълшебна пръчица. Средата в помещенията на групата се променя, съобразно желанията на колегите. Чрез индивидуален подход към всяко дете, забавления и игрова мотивация, интерактивна среда, сътрудничество и взаимопомощ със семейството се отглеждат и възпитават здрави, себеуверени, активни и щастливи деца.

Учители – Айше Ходжова – СУ и Емел Бекирова – Учител

Леля на групата – Адиле Садуллова – помощник възпитател