Втора „Б“ група „МЕЧО ПУХ“

Във втора „Б” група „ Мечо Пух” е организирана уютна и също приказна среда с разнообразни кътове за игри и забавления. Осигурява се възможност всяко дете да получи подкрепа за личностно развитие и приобщаване, съобразно индивидуалните си потребности.

Учители – Камелия Веселинова – СУ   и Айше Кяхя – Учител

Леля на групата – Гюлдалъ Молкочева, Назифе Краева – чистач/хигиенист