Подготвителна „Б“ група „МИКИ МАУС“

В Подготвителна „Б“ група „Мики Маус“ децата се възпитават и обучават в позитивна образователна среда, провокираща детската активност и любознателност, даваща им възможност да разгърнат своя потенциал чрез игри и забавление, да променят света около себе си според въображението си.  Работещият с тях екип, осигуряват качествена подготовка на децата, съобразно бъдещата им  нова социална роля „ученик“ и успешна адаптация в училище.

 

 

Учители – Айтен Молкочева – СУ и Шерифе Садък – СУ

Леля на групата – Къймет Костова – помощник възпитател