Разновъзрастова група „ПЧЕЛИЧКА“

В изнесената Разновъзрастова 2-6 годишна група „Пчеличка“, в с. Малко село, общ. Котел, обстановката е като в пчелен кошер, спокоен и интересен. Различните индивидуални потребности на възпитаниците държи учителите на групата в дух на постоянно творчество. Заобикалящата децата среда, задоволява капризите и желанията на всички д, защото е универсална. Дава сигурност на най- малките, създава добри взаимоотношения с по-големите, възпитава чрез подражание.

Учители: Шенгюл Коджаахмед – Учител,

Ана Петрова/Елиф Дуралиева/ – Учител

Лели на групата: Айтен Мустафова– чистач/хигиенист

Шенгюл Ибрямова – чистач/хигиенист