Обучение

На 02.07.2019 г. от 9,00 до 15, 30 часа, в ДГ Слънчо с. Ябланово, общ. Котел, обл. Сливен се проведе обучение на педагогически специалисти по проект Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти на тема: Обучение на педагози за работа с дигитални устройства в детските градини, с лектор Борис Михайлов от обучаваща организация : ОракИнженеринг ЕООД Пловдив.

На обучението присъстваха всички 20 педагози, изявили желание да бъдат обучени по горе посочената тема, съгласно подадената заявка за обучението от Регионално управление на образованието Сливен.

Групата на обучаваните се беше сформирана от педагози от ДГ Слънчо с. Ябланово – 17 бр., и ДГ Дъга гр. Котел 3бр.

Целта на проведеното обучение беше повишаване на нивото на знанията и уменията на педагогическите специалисти за прилагане в практиката на различни софтуерни програми и приложения за улесняване онагледяването на образователното съдържание в детската градина.

Очакваните резултати бяха потвърдени, чрез решаване от обучаваните детски учители на поставените от лектора тестови задачи за изтегляне от интернет пространството и инсталиране на различни приложения в преносими компютри, таблети, смартфони и тяхното използване за изготвяне на различни игрови инструменти за проследяване развитието на децата.

Обучаващата организацияОракИнженеринг ЕООД Пловдивизпълнени своите задълженията в съответствие с изискванията на Инструкцията на проекта, както и с параметрите, зададени в договора с Регионално управление на образованието Сливен.

В заключение можем да кажем, че имаше пълно съответствие между програмата на обучението, планираната темаОбучение на педагози за работа с дигитални устройства в детските градини, и съдържанието на обучението .

Лекторът Борис Михайлов от обучаваща организация : ОракИнженеринг ЕООД Пловдив, със своята фантастична подготовка в областта на професионалното си развитие ни предаде частица от своите знания и умения и ние наистина се чувстваме обогатени след това обучение.

Благодарим на Министерството на образованието и науката за предоставената ни възможност за това обучение и на експертите от РУОгр. Сливен, за организацията по провеждането му.