За нас

Екипът на детската градина

    В ДГ ‘ Слънчо“ работят 17 педагози с висше образование,

2-ма учители притежават II ПКС,

5-ма учители притежават III ПКС,

7 учители притежават IV ПКС,

1 учител притежава V ПКС,

9 учители притежават IV ПКС,

 • Директор – Айтен Харизанова
 • Главен учител – Зьохре Османлъ
 • Старши учители –  Фатме Караджова, Емине Гюдюлова, Шерифе Садък, Камелия Веселинова, Айше Ходжова, Айтен Молкочева Хатидже Харизанова, Шербан Карагьозова, Елфуда Чаушева
 • Учители –  Шенгюл Коджаахмедова,  Емел Бекирова, Пламена Костова, Ана Петрова, Айше Кяхя, Емине Моллова, Мирем Бозова, Елиф Дуралиева
 • Медицинска сестра – Зьохре Кушчу
 • 17 непедагози работят като помощен и административен персонал
 • Касиердомакин – Фатме Муртазова
 • Готвач – Айше Пирева с помощници Зилха Орманлъ, Зюмбюл Онбашиева
 • Перачки Фатме Чобан, Айнур Халилова
 • Огняри – Хюсеин КраевИлия Манев
 • Помощник възпитатели Айнур Гюдюл, Хатидже Чаушева, Къймет Костова, Адиле Садуллова, Юнзуле Карагьозова – по проект „АПСПО“
 • Чистач/ХигиенистиЕсма Коджаахмедова, Гюлхан Емирова, Назифе Краева, Айтен Мустафова, Шенгюл Ибрямова, Гюлдалъ Молкочева
 • Работник поддръжка сгради – Али Селим
 • Пазачи /по програма/ – Дургуд Мехмедов