За нас

Екипът на детската градина

    В ДГ ‘ Слънчо“ работят 17 педагози с висше образование,

2 учители притежават II ПКС,

9 притежават IV ПКС,

5 участват в процедура за придобиване на III ПКС.

 • Директор – Айтен Харизанова

 • Главен учител – Зьохре Османлъ

 • Старши учители –  Камелия Веселинова, Айше Ходжова, Айтен Молкочева, Хатидже Харизанова, Шербан Карагьозова, Елфуда Чаушева

 • Учители – Фатме Караджова, Шерифе Садък, Шенгюл Коджаахмедова, Емине Гюдюлова, Емел Бекирова, Пламена Костова, Ана Петрова, Айше Кяхя, Емине Гюдюлова

 • Медицинска сестра – Зьохре Кушчу,
 • 17 непедагози работят като помощен и административен персонал,

 • Касиердомакин – Фатме Муртазова,
 • Готвач – Айше Пирева с помощници Зилха Орманлъ, Зюмбюл Онбашиева

 • Перачки Фатме Чобан, Айнур Халилова,

 • ОгняриФатме Топчу, Илия Манев,

 • Помощник възпитатели Айнур Гюдюл, Хатидже Чаушева, Къймет Костова, Адиле Садуллова,

 • Чистач/ХигиенистиЕсма Коджаахмедова, Гюлхан Емирова, Назифе Краева Айтен, Мустафова, Шенгюл Ибрямова,

 • Работник поддръжка сгради – Али Селим,

 • Пазачи /по програма/ – Фатме Максудова, Джумазие Кехайова, Дургуд Мехмедов,