Втора „А“ група „ТУИТИ“

Във Втора „А” група „ Туити“ е създадена приказна и спокойна среда, където децата да се чувстват разбрани, защитени и щастливи. Всеки ден започва с любопитни очички и топли усмивки и прегръдки. Желано и любимо място за децата, с пространство за игра, веселие, познание и общуване.

Учители Елфуда Чаушева – СУ и Пламена Костова – Учител

Леля на групата – Хатидже Чаушева– помощник възпитател