Първа група „ПАЛЕЧКА“

Първа група „Палечка” децата се чувстват спокойни и уверени под „крилото“ на  грижещия се за тях екип. Колегите развиват силна вяра и самочувствие у децата, да са смели, доверчиви, самостоятелни за да могат да се адаптират в новата за тях социална  среда в детската градина.

Учители: Шербан Карагьозова – СУ и Емине Моллова/Мирем Бозова/ – Учител

Леля на групата – Айнур Гюдюл – помощник възпитател