Първа „Б“ група „БАМБИ“

В Първа „Б“ група „Бамби“ детето е във фокуса на педагогически процес, със своята уникалност и индивидуалност. Осигуряват се условия за стимулиране на  интелектуалната  и творческата активност, свързани с цялостното  развитие на детето и подготовката му за преминаване  в начален образователен  етап . Налице е съдържателен дневен режим, гарантиращ успешен образователен процес и равен старт за училище.

Учители – Зьохре Османлъ – Главен учител и Емине Гюдюлова – Старши учител

Леля на групата – Гюлхан Емирова – чистач/хигиенист