ДГ- Слънчо

В „полите“ на Стара планина растат и хубавеят , китните герловски села Ябланово и Малко село. Под зоркия поглед на слънцето, всяка сутрин персоналът на ДГ “Слънчо“ посреща своите малки възпитаници, които са толкова сладки, любопитни и винаги жизнерадостни. Прекрачвайки прага на детската градина се втурват, чрез занимателни игри и чудни ситуации,

създадени от техните учители и възпитатели, да опознават заобикалящият ги свят. Този процес е малко труден, понеже децата са с майчин език различен от българския, на който се води образователно-възпитателния процес в институцията, но това съвсем не е пречка малките патета, мечета, феички, делфинчета, мишлета, Палечки, сърнички и намерили своя „изнесен“ кошер в село Малко село, пчелички, да са винаги усмихнати и с жадни за приключения очички да възприемат знания и придобиват умения за да станат достойни последователи на своите родители.